Целодневна детска градина отваря врати за най-малките жители на гр. Чипровци на 01.09-1972 като Обединено детско заведение с 4 градински и 2 яслени групи. От 1974 г. става Целодневна детска градина и носи името „Людмила Живкова“