БДП

план БДП 2023 г.
план БДП 2021 г.
ПС БДП
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО БДП